این راهنما برای افرادی است که قبلاً مجوز استفاده از خدمات برخط (نام کاربری و کلمه عبور) را دریافت نکرده اند
راهنمای ثبت نام خدمات برخط
برای استفاده از سامانه خدمات الکترونیک ایثارگران و برنامه موبایل همراه ایثار لازم است اقدامات ذیل را انجام دهید:
  1. به نزدیک ترین دفتر بنیاد به محل سکونت خود مراجعه کنید.
  2. تلفن همراه خود را به همراه داشته باشید زیرا در طی فرآیند ثبت نام، پیامکی به منظور تایید شماره تلفن برای شما ارسال خواهد شد
  3. به میز پیشخوان هاتف مراجعه کرده و اعلام نمایید که خواهان استفاده از خدمات برخط هستید.
  4. مراحل کار (اعم از بررسی اطلاعات هویتی، آدرس، تلفن و شماره تلفن همراه و ...) را طبق نظر کارشناس بنیاد انجام داده، پس از تایید شماره تلفن همراه و امضای فرم چاپی، نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نمایید.
  5. در اسرع وقت به سامانه خدمات الکترونیک ایثارگران مراجعه کرده و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی وارد سامانه شود.