تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
تعاون - اداره کل مسکن و گلزارها
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
دولت

عنوان
تسهیلات خرید یا ساخت مسکن به ایثارگران سال1395
متن

هیئت وزیران در جلسه 28/6/1395 به پیشنهاد شماره 729/830/400 مورخ 12/4/1395 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (3) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، موضوع بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا را ه شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان ، جانبازان و خانئاده شهدا
ماده1- افراد زیر که فاقد مسکن و یا دارای مسکن نا مناسب باشند منوط به اینکه قبلا از تسهیلات مسکن ایثارگری استفاده ننموده اند باشند ، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند :
الف- جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی .
ب- آزادگان.
پ- خانواده شهدا (همسر، فرزندان،والدین) و مفقود الاثرها .
ت- خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
ث- فرزندان جانباز هفتاد درصد و بالاتر.
ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضف است از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به تعداد یکصد هزار نفر در سال 1395 و در سال های آتی به تعدادی که توسط هیئت وزیران تعیین می شود. به مسشمولین ماده (1) این آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.
ماده 3- سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1395 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای یا جمعیت بیش از یک میلیون نفر ، هشتصد و پنجاه میلیون (000و000و850) ریال، مراکز استان ها ، هفتصد میلیون (000و000و700) ریال، سایر شهر ها ششصد میلیون (000و000و600) ریال ، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (000و000و 350) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت باز پرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می شود.
تبصره 1- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه هرسالتا پایان خردادماه سال بعد به مدت یکسال وملاک عمل تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیادشهیدوامورایثارگران می باشد.
تبصره2-افرادمشمول می توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره 3- این تسهیلات غیر قابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدوا نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید.
تبصره 4- بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک و اخذ تضمین های باز پرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهل درصد) اقدام نمایند.
تبصره 5- تسهیلات حمایتی غیر ایثارگری از قبیل تسهیلات کارمندی ، شرکتی ، مسکن مهر ، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شوند.
تبصره 6- جانبازان هفتاد درصد (70% ) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند پس از تسویه تسهیلات قبلی مسکن ایثارگری مجدداً از ین تسهیلات بهره مند شوند.
ماده 4 – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین ، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تائید وزارت راه و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را هر ساله در ردیف های مربوط منظور نماید.
ماده 5- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهر سازی ملاک ارایه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تامین میشود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند ، می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری نمایند.
ماده 6 – بانک های عامل موظفند جهت احداث واحد های مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این آیین نامه تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد و امور ایثارگران معرفی می شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.
ماده 7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثار گرانی که دارای مسکن نامناسب یا نا تمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف تسهیلات مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند فقط برای یکبار پس از تسویه تسهیلات قبلی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران یک فقره تسهیلات مسکن صرفاً در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید در چارچوب ظوابط و مقررات بانکی پرداخت نماید.
ماده 8- بانک های عامل موظفند مواردفسخ قرارداهای بانکی موضوع این آیین نامه رابلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه وشهرسازی (سازمان ملی و زمین و مسکن ) اعلام نمایند.
ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از لازم الاجر شدن این آیین نامه نسبت به تعیین بانک های عامل پرداخت کننده و تعیین سهمیه بانکی تسهیلات مربوط اقدام نمایند.