تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
عبارت مورد نظر

صفحه 1 از 2 صفحه
عنوان
اصلاحیه قانون واگذاری خودرو به جانبازان 50 درصد و بالاتر مشاهده
معافیت و کسر از خدمت نظام وظیفه مشاهده
تخفیف هزینه بلیط هواپیما و قطار مشاهده
ورود خودرو ویژه جانبازان 70% مشاهده
اصلاحیه بخشنامه بازگشت به کار جانبازان بازنشسته مشاهده
وام ازدواج-ماده 50 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشاهده
نحوه و چگونگي بهره مندي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال از موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه (اعاده به خدمت) مشاهده
ثبت نامه آزمون استخدامی ادارات کل دادگستری استانها شروع شد. مشاهده
چگونگی بهره مندی واستفاده جانبازان از تقلیل یا کسر کار مشاهده
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به توسعه طرح های کسب وکار مشاهده
ادامه خدمت ایثارگران مشمول تا 35 سال مشاهده
شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته مشاهده
مشمولین استفاده از سهمیه استخدام حد اقل 25 درصد مشاهده
اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشاهده
دستورالعمل اجرائی فعالیت زیرساخت اشتغال مشاهده
دستورالعمل اجرائی فعالیت وام اشتغال وجوه اداره شده مشاهده
دستورالعمل اجرائی یارانه سود و کارمزد مشاهده
تایید استفاده از سهمیه استخدامی حد اقل 25 درصد متقاضیان اشتغال ثبت در سیستم سجایا از سوی استانهای میزبان مشاهده
دستورالعمل حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر مشاهده
اخذ رضایتمندی درخصوص ساماندهي گلزار مطهرشهدا مشاهده