تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image

معاونت ها و مراکز


ادارات کل

خدمات

  • پایش سلامت
  • تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی
  • خدمات ارتز و پروتز
  • صدور معرفی نامه بیمه پایه و تکمیلی