تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
معاونت حقوقی
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت حقوقی و امور مجلس

عنوان
دستورالعمل معاضدت قضایی و امور حسبی
متن
دستورالعمل معاضدت قضایی و امور حسبی
فایل ضمیمه