حوزه سند
معاونت حقوقی
نوع سند
آیین نامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
هیآت وزیران

عنوان
* آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید،‌در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
متن
* آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید،‌در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری

فایل ضمیمه