تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
بخشنامه
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
پلاک ویژه جانبازی
متن
براساس توافق فیمابین( بنیاد شهید و امور ایثارگران و پلیس راهور ناجا ) وبخشنامه شماره 3162 مورخ 16/10/87 و66012 مورخ 2/4/91 پلیس راهور ناجا مقررگردیده است کلیه جانبازان 50 درصد و بالاتر می توانند از پلاک ویژه جانبازی صرفاً خودروهای سواری شخصی به تعداد یک دستگاه بهره مند گردند.
در همین راستا اطلاعات جانبازان مورد اشاره به پلیس راهور ناجا اعلام گردیده و تغییرات لیست جانبازان هر ماهه اعلام می گردد نامبردگان با کارت ایثارگری و مدارک مورد نیاز تعویض پلاک می توانند نسبت به تخصیص پلاک ویژه جانبازی به تمامی تعویض پلاک های سراسر کشور مراجعه نمایند.