حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
تخفیف هزینه برق مصرفی خانگی
متن
با عنایت به بند الف ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده ( 13 ) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان به شماره 27646/ت21391 هـ مورخ 28 / 8/1379 هیئت وزیران و بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ، جانبازان 25% تا 69 % و فرزندان شهدا از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق عادی (غیرگرمیسری ) تا 80 کیلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100 کیلو وات ساعت در ماه معاف می باشند.
بهای مصرفی برق محل سکونت جانبازان 70% و بالاتر بر اساس کد 3-2 تعرفه عمومی ، مشابه مراکز نگهداری جانبازان محاسبه و دریافت می گردد.
مشمولین با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امورایثارگران به شرکت برق محل سکونت می توانند از تخفیف هزینه برق مصرفی بهره مند شوند.