حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
تخفیف هزینه بلیط هواپیما و قطار
متن
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه‌آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی‌نامه بنیاد از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.
تبصره۱ـ کلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شهری) معاف می‌باشند.
تبصره۲ـ مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفی‌نامه بنیاد برای یک بار در سال از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره‌مند می‌باشند.
تبصره۳ـ تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌شود.
توضیح : به استناد ماده 61 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، اجرای فصل ششم ( معیشت و رفاه ) از جمله ماده 41 منوط به تصویب آئین نامه اجرایی آن از سوی دولت و همچنین تامین اعتبار لازم می باشد که این موضوع هنوز محقق نشده است .
- در حال حاضر فقط شرکت های هواپیمایی هما و آسمان در پروازهای داخلی و شرکت رجاً در سفرهای ریلی بین شهری به واجدین شرایط ماده 41 قانون مذکور بلیط نیم بها ارائه می نماید.

لازم بذکر است با عنایت به برقراری ارتباط آنلاین بنیاد شهید و امورایثارگران با شرکت هما ،آسمان و رجا ، مشمولین محترم می توانند از طریق اینترنتی از درگاهای این سه شرکت نسبت به خرید بلیط نیم بها به صورت اینترنتی اقدام نمایند