حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون - اداره کل تسهیلات

عنوان
کسر از خدمت نظام وظیفه
متن
بپیوست تصویر ابلاغیه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منضم به آخرین مقررات ابلاغی در خصوص کسر خدمت فرزندان ایثارگران وفق بند د ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور
لازم بذکر است مشمولین محترم جهت دریافت فرم مورد نظر باید به بنیاد شهید و امورایثارگران محل پرونده و یا نزدیک ترین بنیاد منطقه به همراه مدارک مربوطه مراجعه نماید