تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون رئیس جمهور ورئیس بنیاد شهیدو امورایثارگران

عنوان
دستورالعمل اجرائی یارانه سود و کارمزد
متن
1- مقدمه :
درراستای اجرای بند «د» ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی و همچنین با توجه به محدودیت جذب و استخدام در بخش دولتی و لزوم هدایت جامعه هدف به سمت توسعه و ترویج اجرای فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی لازم است ضمن پرداخت تسهیلات با نرخ سود و کارمزد مناسب نسبت به تأمین اشتغال این قشر معزز اقدام نمود.
از طرفی محدودیت در تأمین وجوه اداره شده (تسهیلات قرض الحسنه) تأمین نیازهای اعتباری درجهت
اجراء ، توسعه و یا سرمایه در گردش طرح ها از محل منابع داخلی بانک ها ضروری می گردد که در شرایط فعلی نرخ سود و کارمزد بالای این تسهیلات توان رقابت با سایر رقبا را از مجریان سلب می نماید .
فلذا با عنایت به بند «د» ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران بخشی از سود و کارمزد این تسهیلات تحت عنوان یارانه سود و کارمزد از محل اعتبار این فعالیت پرداخت می گردد .
2- تعاریف و اصطلاحات:
یارانه سود و کارمزد : پرداخت بخشی از نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی جهت پایین آوردن هزینه اجرای
طرح ها.
خوداشتغالی ایجاد هر فرصت شغلی که توسط یک نفر ایجاد و مدیریت می گردد.
کارآفرین : با نوآوری ، خلاقیت و قبول پذیرش ریسک ضمن ایجاد فرصت شغلی برای خود نسبت به ایجاد فرصت شغلی برای سایر افراد اقدام و در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد.
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران: بر اساس اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوبه شماره 106405/ ت 49458ه مورخ16/8/1394 هیأت محترم وزیران صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به منظور پرداخت تسهیلات به ایثارگران واجد شرایط جهت اجرای طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی وفق مصوبه های شورای عالی اشتغال کشور تشکیل گردید که منبعد به اختصار صندوق نامیده می شود .

3- اهداف :
• اجرای طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی ایثارگران از محل منابع داخلی بانکها .
• ایجاد اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری در بین اعضای جامعه هدف .
• - بالا بردن توان رقابتی مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار .
• - تشویق جامعه هدف و ایجاد رغبت در بین آنها برای توسعه کسب و کارهای ایجاد شده
4– جامعه هدف تحت پوشش ( به ترتیب اولویت ) :
الف- فرزندان شاهد ، جانبازان ، آزادگان .
ب- فرزندان جانبازان 25% و بالاتر ، فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر .
ج: همسران شاهد، والدین شهدا، همسران جانبازان 25% و بالاتر، همسران آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر
تبصره1: در صورت وجود متقاضی واجد شرایط در اولویت بالاتر امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی واجد شرایط در اولویت پایین تر وجود ندارد.
تبصره 2: برای جانبازان و خانواده آنها اولویت بهره مندی از مزایای این دستور العمل درصد جانبازی بالاتر و برای آزادگان و خانواده آنها اولویت بهره مندی مدت اسارت بیشتر می باشد.
5- شرایط متقاضی اخذ یارانه سود و کارمزد :
با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرحهای خود اشتغالی و حمایت مناسب از مجریان اینگونه طرحها، لازم است در پرداخت تسهیلات موارد ذیل رعایت گردد:
• عدم هر یک از موارد: اشتغال به کار و هرگونه درآمد (استعلام از بیمه های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و...)، حالت اشتغال برای جانبازان، حکم بازنشستگی، مستمری، بازخریدی، استعفا از محل کار، اخراج از محل کار، اخذ تعهد عدم اشتغال بکار در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی .
• عدم اشتغال به تحصیل.
• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
• داشتن شرایط سنی ( حداکثر 55 سال )
• عدم پرداخت تسهیلات یارانه سود و کارمزد به مشاغل موقت و غیردائمی.
• ممنوعیت پرداخت تسهیلات یارانه سود و کارمزد به طرحهایی که قبلاً از این امکان بهره مند شده اند . ( مجدد ، مکمل ، متمم و ... )
• اخذ مجوز فعالیت ( دارای تاریخ اعتبار ) از دستگاههای ذیربط.
• داشتن محل فعالیت بر مبنای مجوز فعالیت اخذ شده (محل بصورت مالکیت یا اجاره)
• درمورد پرداخت یارانه بابت تسهیلات اخذ شده برای خرید خودروفقط در مورد وسایل نقلیه عمومی درون و برون شهری (تاکسی، وانت بار، مینی بوس، اتوبوس و... به جز وسیله نقلیه شخصی و خودروهای شخصی شاغل در آژانس ) امکان پذیر است.
6– مدارک موردنیاز جهت پرداخت تسهیلات یارانه سود و کارمزد :
• تکمیل تقاضانامه استفاده از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانک ( فرم شماره 1 )
• تکمیل فرم مشخصات متقاضی و طرح . ( فرم شماره 2 )
• تکمیل فرم بازدید از طرح ( فرم شماره 3 )
• ارائه فرم تکمیل شده از واحدهای بیمه ای (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، سازمان بازنشستگی کشوری و ... ) ( فرم شماره 4 )
• تکمیل فرم استعلام فرصت شغلی و خدمات اخذ شده داخلی بنیاد ( فرم شماره 5 )
• تکمیل فرم اخذ تعهد پرداخت تسهیلات یارانه سود و کارمزد ( فرم شماره 6 )
• تکمیل فرم بانک مربوطه مبنی بر بهره مندی از تسهیلات ( فرم شماره 7 )
• تکمیل فرم معرفی نامه به صندوق . ( فرم شماره 8 )
• درصورت دریافت وام از سایر بانک ها جهت طرح فوق به منظور بهره مندی از یارانه .( فرم شماره 9 ) .
• ارائه اصل و کپی تصویرکارت ملی، شناسنامه، کارت ایثارگری، کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برابر با اصل) برای افراد مذکر متقاضی دریافت وام.

• ارائه اصل و کپی تصویرآخرین مدرک تحصیلی.
• گواهی عدم اشتغال به تحصیل از واحد فرهنگی و آموزشی بنیاد.
• ارائه آدرس و کروکی محل اجرای طرح.
• ارائه سند یا اجاره نامه محل اجرای طرح
• گزارش بنیاد استان درخصوص خدمات ارائه شده از حوزه اشتغال به متقاضی
7– ضوابط و نحوه پرداخت :
الف- سقف سرانه پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی بانک عامل و میزان بهره مندی از یارانه سود و کارمزد وفق جدول پیوست شماره 1 می باشد که میزان یارانه مورد نظر در متن معرفی نامه های صادره درج و برطبق فرم های مربوطه قبل قابل پرداخت می باشد .
نکته : پرداخت تسهیلات و یارانه سود و کارمزد به هر متقاضی فقط برای یک بار مجاز بوده و استان به هیچ عنوان نمی تواند مجدد این تسهیلات را تحت عناوین دیگر مانند مابه التفاوت تسهیلات ، مکمل ، متمم و ... پرداخت نماید.
ب- رعایت سقف های تعیین شده برای درصد یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی بانک عامل و نیز سقف تسهیلات یارانه دار براساس شاخص های نوع ایثارگری وفق جدول پیوست دستورالعمل الزامی می باشد .
ج - یارانه به تسهیلات پرداختی از منابع داخلی بانکهای عامل قابل محاسبه و پرداخت می باشد و از پرداخت یارانه به منابع قرض الحسنه و وجوه اداره شده و یا تسهیلاتی که نرخ سود آنها توسط بانک یا مراجع ذیربط به جهت مساعدت به مجریان طرح کاهش یافته جدا خودداری گردد .
د‌- یارانه سود و کارمزد برای طرح های ایجادی ، توسعه ای و سرمایه در گردش که تسهیلاتی از محل منابع داخلی بانکها با حداقل بازپرداخت اقساط یک ساله اخذ نموده اند قابل پرداخت می باشد .
ه- پرداخت یارانه به تسهیلات صندوق توسعه ملی ، تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی سایر بانکها مربوط به طرح های اجرا شده قبل از سال94 و تسهیلات از محل قرارداد بانک دی ( تسهیلات مربوط به فرزندان شهید فارغ التحصیل رشته های پزشکی ) ممنوع می باشد .
ز‌- مبلغ تسهیلات یارانه دار قابل پرداخت در جدول پیوست شماره 1 دستورالعمل مربوطه ذکر شده بطوریکه برای کلیه افرادی که از این تسهیلات استفاده نموده اند وفق جدول یارانه سود و کارمزد ، مبلغ مورد نظر قابل محاسبه خواهد بود .
در مورد شرکت های ایثارگری بهره مند از تسهیلات منابع داخلی بانک ، می بایست حداقل 50% از سهام ، متعلق به ایثارگران و جامعه هدف بنیاد باشد .کلیه مدارک مربوطه و اطلاعات تسهیلات موردنظر جهت محاسبه میزان یارانه سود و کارمزد قابل پرداخت ( درزمان پرداخت تسهیلات ) به این صندوق ارسال گردد .
تبصره : معرفی شرکت ها ، موسسات و ... که سهام اعضای ایثارگر آنها کمتر از 50% کل باشد ممنوع می باشد .
ج‌- درمورد خودرو : خودرو حتما باید جزو خودروهای عمومی و در راستای ناوگان حمل و نقل درون شهری یا برون شهری باشد و هرگونه پرداخت تسهیلات برای خرید خورو شخصی ممنوع است . مدارک خودرو اعم از کارت مشخصات وسیله نقلیه ، سند نیروی انتظامی ، فاکتور فروش از نمایندگی رسمی یا کارخانه تولید کننده خودرو، گواهینامه شخص متقاضی در پرونده طرح نزد بنیاد نگهداری شود . ( اصل مدارک رویت و فتوکپی آن ها اخذ می گردد)
8 – فرآیند اجرا:
1- ابتدا متقاضی اخذ یارانه سود و کارمزد تقاضا نامه مربوطه را به انضمام فرم شماره 2 که شامل مشخصات فردی و مشخصات طرح است را تکمیل می نماید. ( فرمهای شماره 1 و 2)
2- بنیاد شهرستان یا استان نسبت به بازدید از طرح برابر آدرس و مشخصات اعلامی از سوی مجری اقدام و فرم مربوطه را تکمیل می نماید. (فرم شماره 3)
3- استعلامات بیمه ای توسط متقاضی براساس فرم شماره 4 از دستگاههای مربوطه اخذ (برون سازمانی) و به همراه استعلام داخلی بنیاد در خصوص وضعیت شغلی، دریافت یا عدم دریافت حقوق، خدمات حوزه اشتغال در سنوات قبل و ... نیز باید انجام پذیرد.(فرم شماره 5)
4- پس از بررسی مدارک و مستندات طرح بازدید شده در صورت واجد شرایط بودن:
الف- چنانچه فرد متقاضی اخذ تسهیلات از محل منابع داخلی بانک عامل با اعمال یارانه سود و کارمزد باشد میبایست توان متقاضی در تأمین سهم آورده و وثیقه مورد نظر بانک و نیز بررسی مبلغ تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک عامل طرف قرارداد براساس تقاضای مجری سنجیده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرم تعهد مبنی بر عدم فروش طرح و تأمین اشتغال دائم و ... اقدام گردد که با امضاء و اثرانگشت متقاضی اعتبار خواهد داشت. درمورد شرکت ها فرم باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره که حق امضاء را دارد امضاء شده و ممهور به مهر شرکت گردد (فرم شماره 6).
سپس بنیاد استان کلیه مدارک و مستندات طرح و فرمهای مربوطه را طی نامه رسمی با درج مبلغ پیشنهادی از محل منابع داخلی بانک و درصد یارانه مورد نظر وفق جدول پیوست این دستورالعمل به صندوق ارسال
می نماید. ( فرم شماره8)
ب- چنانچه فرد متقاضی تسهیلات مورد نیاز جهت اجرای طرح شغلی را از محل منابع داخلی سایر بانک های عامل بجز بانک عامل طرف قرارداد اخذ نموده باشد و درخواست اخذ یارانه سود و کارمزد را از صندوق بنماید لازم است استعلام از بانک عامل در خصوص تسهیلات دریافتی بعمل آید. (فرم شماره 7)
پاسخ بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات بررسی و درصورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرم تعهد مبنی بر عدم فروش طرح و تأمین اشتغال دائم و ... اقدام گردد که با امضاء و اثرانگشت متقاضی اعتبار خواهد داشت. درمورد شرکت ها فرم باید توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره که حق امضاء را دارد امضاء شده و ممهور به مهر شرکت گردد(فرم شماره 6).
سپس بنیاد استان کلیه مدارک و مستندات طرح و فرمهای مربوطه را طی نامه رسمی با درج درصد یارانه مورد نظر وفق جدول پیوست این دستورالعمل به صندوق ارسال می نماید. (فرم شماره9)
نکته : کلیه فرم ها درصورتی اعتبار خواهند داشت که بطور کامل تکمیل گردند.
4- نهایتا بررسی های کارشناسی طرحها در صندوق انجام و چنانچه فرد متقاضی و طرح مورد نظر واجد شرایط دریافت منابع داخلی و یا یارانه سود و کارمزد باشند مراتب از سوی صندوق به بانک عامل و استان اعلام تا نسبت به پرداخت مورد نظر از طریق شعبه بانک در شهرستان اقدام گردد .
9- تذکرات:
1- پرداخت یارانه به شرکت هایی که زیر 50% سهام و یا اعضای ایثارگر از جامه هدف بنیاد دارند ممنوع میباشد.
2- در خصوص شرکت های متقاضی استفاده از یارانه سود وکارمزد میبایست ابتدا میزان سهام ایثارگر محاسبه و به نسبت سهم آنها در شرکت برابر درصدهای مندرج در جدول پیوست این دستور العمل نسبت به محاسبه میزان بهره مندی شرکت از یارانه اقدام گردد.
3- ایثارگران واجد شرایط که سن آنان بین 45 سال تا 55 سال می باشد پس از طرح و تائید در کمیسیون موارد خاص اشتغال استان می توانند از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند گردند .
4- یارانه مورد نظر می بایست به حساب تسهیلات اخذ شده نزد بانک عامل واریز و بجای اقساط اولیه گیرنده تسهیلات منظور گردد، بطوریکه مجری طرح امکان برداشت آنرا نداشته باشد. مبلغ مورد محاسبه یارانه سود و کارمزد به هرنحوی در اختیار مجری طرح قرارگیرد برخلاف دستورالعمل می باشد.
5- ملاک پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات سایر بانکها بشرح ذیل میباشد.
الف- مجری طرح قبلا از یارانه سود و کارمزد استفاده ننموده باشد.
ب- طرح فعال باشد و اشتغالزایی آن تأمین شده باشدو مجوز فعالیت طرح نیز دارای اعتبار باشد .
ج- متقاضی فاقد هرگونه اقساط معوق باشد محل اخذ تسهیلات منابع داخلی بانکهای عامل بوده و بازپرداخت اقساط حداقل یکساله باشد.
و- تسهیلات در راستای اجرای طرح شغلی بوده و با اجرای طرح،اشتغال ایثارگر متقاضی اخذ یارانه تأمین شده باشد.
ی- هرگونه پرداخت یارانه برای تسهیلات خارج از موضوع اشتغال ممنوع میباشد.
10- استنادات قوانین و مقررات مورد عمل:
الف: ماده 32 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ب: ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29/8/84 مجلس شورای اسلامی
ج: اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
د: مصوبات شورای عالی اشتغال