حوزه سند
معاونت تعاون - اداره کل اشتغال
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاون رئیس جمهور ورئیس بنیاد شهیدو امورایثارگران

عنوان
دستورالعمل اجرائی فعالیت وام اشتغال وجوه اداره شده
متن
1¬¬- مقدمه : در راستای اجرای بند " ب " ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران برنامه وام اشتغال ، به منظور انجام مستقیم برنامه پرداخت تسهیلات توسط صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران جهت اجرای طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی وفق مصوبه شورایعالی اشتغال کشور
(موضوع تبصره ذیل ماده 3 اساسنامه صندوق اشتغال و کار آفرینی ایثارگران ) برای جامعه هدف واجد شرایط و همچنین کارفرمایان مورد تائید کمیته فنی قابل اجرا می باشد.
2-تعاریف و اصطلاحات
وجوه اداره شده : اعتبارات اشتغالزایی در اختیار سازمانها و نهادهای حمایتی ( موضوع ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29/8/84 مجلس شورای اسلامی ) می باشد که در قالب وام اشتغال ، زیرساخت و یارانه سود و کارمزد توسط صندوق به هزینه گرفته می شود.
خوداشتغالی ایجاد هر فرصت شغلی که توسط یک نفر ایجاد و مدیریت می گردد.
کارآفرین : با نوآوری ، خلاقیت و قبول پذیرش ریسک ضمن ایجاد فرصت شغلی برای خود نسبت به ایجاد فرصت شغلی برای سایر افراد اقدام و در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد.
وام برای استخدام: اجرای طرحی که به واسطه آن کارفرما با استفاده از تسهیلات وام اشتغال نسبت به جذب افراد تحت پوشش واجد شرایط بنیاد اقدام می نماید.
کمیته کارشناسان فنی و تخصصی: کمیته ای متشکل از کارشناسان و مشاوران شغلی تحت عنوان کمیته فنی اشتغال استان با هدف ارزیابی توان مالی متقاضی و بررسی طرح مربوطه طبق مفاد بخشنامه شماره 1197/3/400 مورخ 27/6/95 جهت پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده تشکیل می گردد .
کارفرما: فردی است دارای طرح اشتغالزایی فعال که به منظور تکمیل پرسنل مورد نیاز خود درخواست استخدام تعدادی از افرادجامعه هدف بنیاد را در قبال استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده دارد.
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران: بر اساس اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران مصوب شماره 106405/ت 49458ه مورخ16/8/1394 هیأت محترم وزیران ، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به منظور پرداخت تسهیلات به ایثارگران واجد شرایط جهت اجرای طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی وفق مصوبه های شورای عالی اشتغال کشور تشکیل گردیده که منبعد به اختصار صندوق نامیده می شود.
3-اهداف:
• تحقق سیاستهای دولت کریمه با توجه به محدودیت های استخدامی در اجرای طرحهای خوداشتغالی وکارآفرینی.
• ایجاد فرصت شغلی پایدار برای افراد تحت پوشش بصورت خوداشتغالی و یا کارآفرینی
• پائین آوردن نرخ بیکاری در بین جامعه هدف بنیاد.
• اجرای طرح وام برای استخدام به منظور جذب جامعه هدف در مراکز خصوصی ( غیردولتی )
4- جامعه هدف تحت پوشش ( به ترتیب اولویت )
الف: فرزندان شاهد ، جانبازان و آزادگان واجد شرایط.
ب: فرزندان جانبازان 25% و بالاتر ، فرزندان آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر واجد شرایط.
ج: همسران شاهد ، والدین شهدا، همسران جانبازان 25% و بالاتر، همسران آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر
تبصره1: در صورت وجود متقاضی واجد شرایط در اولویت بالاتر امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی واجد شرایط در اولویت پایین تر وجود ندارد.
تبصره 2: برای جانبازان و خانواده آنها اولویت بهره مندی از مزایای این دستور العمل درصد جانبازی بالاتر و برای آزادگان و خانواده آنها اولویت بهره مندی مدت اسارت بیشتر می باشد.
5- شرایط متقاضی اخذ وام اشتغال:
با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرحهای خود اشتغالی و حمایت مناسب از مجریان اینگونه طرحها، لازم است در پرداخت تسهیلات موارد ذیل رعایت گردد:
1- عدم هر یک از موارد: اشتغال به کار و هرگونه درآمد ( استعلام از بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و...)، حالت اشتغال برای جانبازان، حکم بازنشستگی، مستمری، بازخریدی، استعفا از محل کار، اخراج از محل کار، اخذ تعهد عدم اشتغال بکار در دستگاههای دولتی و بخش خصوصی .
2- عدم اشتغال به تحصیل.
3- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
4- داشتن شرایط سنی (حداکثر 55 سال)
5- عدم پرداخت وام به مشاغل موقت و غیردائمی.
6- ممنوعیت پرداخت وام اشتغال مجدد یا متمم (مابه التفاوت) برای یک نفر.
7- اخذ مجوز فعالیت از دستگاههای ذیربط.
8- ارائه محل فعالیت بر مبنای مجوز فعالیت اخذ شده (محل بصورت مالکیت یا اجاره)
9- در مورد اخذ تسهیلات بابت خرید خودرو، پرداخت تسهیلات فقط در مورد وسایل نقلیه عمومی درون و برون شهری (تاکسی، وانت بار، مینی بوس، اتوبوس و... به جز وسیله نقلیه شخصی و خودروهای شخصی شاغل در آژانس )امکان پذیر است.
6- مدارک مورد نیاز جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه وام اشتغال از محل وجوه اداره شده
الف : وام اشتغال( وجوه اداره شده )
مدارک ثابت:
1- تکمیل تقاضا نامه وام اشتغال. (فرم شماره 1)
2- ارائه اصل و کپی تصویرکارت ملی، شناسنامه، کارت ایثارگری ، کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برابر با اصل) برای افراد مذکر متقاضی دریافت وام.
3- ارائه اصل و کپی تصویرآخرین مدرک تحصیلی.
4- گواهی عدم اشتغال به تحصیل از واحد فرهنگی و آموزشی بنیاد.
5- ارائه آدرس و کروکی محل اجرای طرح.
6- ارائه پیش فاکتور ابزار، وسایل و امکانات مورد نیاز.
7- ارائه فرم تکمیل شده از واحدهای بیمه ای (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، سازمان بازنشستگی کشوری و ... ) (فرم شماره 4)
مدارک متغیر:
1- ارائه اصل تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل اجرای طرح.
2- ارائه اصل تصویر مجوز فعالیت از دستگاه ذیربط (پروانه کسب، موافقت اصولی و ...)
3- ارائه اصل تصویر گواهینامه رانندگی و پیش فاکتور از کارخانه سازنده جهت خرید خودروی عمومی.
تبصره: درج نظارت استصوابی صندوق در سند خودرو تا پایان دوره اقساط الزامی است.
ب : وام برای استخدام جامعه هدف از سوی کارفرما
براساس بخشنامه شماره 1197/3/400 مورخ 27/6/95 که توسط نماینده محترم ولی فقیه و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال شده است اقدام گردد .
7- فرآیند های اجرای طرح :
الف ¬¬- پرداخت وام اشتغال وجوه اداره شده:
1- ارائه درخواست توسط ایثارگر به بنیاد شهرستان محل سکونت. (فرم شماره 1 و 2)
2- اخذ اسناد و مدارک مثبته بابت اجرای طرح خوداشتغالی از متقاضی توسط بنیاد شهرستان و
بررسی های کارشناسی.
3- بازدید ازمحل طرح معرفی شده و تکمیل فرم گزارش بازدید از طرح توسط بنیاد شهرستان.
(فرم شماره3 )
4- تکمیل فرم استعلامات بیمه ای ( برون سازمانی). ( فرم شماره 4 )
5- تکمیل فرم استعلامات وضعیت شغلی، دریافت حقوق یا مستمری و تسهیلات اشتغال. ( فرم شماره 5 )
6- بررسی طرح ارائه شده توسط کارشناسان فنی و مشاوره های شغلی استان
7- درصورت تائید طرح توسط بنیاد استان پیشنهاد میزان مبلغ تسهیلات وجوه اداره شده با رعایت سقف ابلاغی به صندوق . (فرم شماره 6 )
8- بررسی مجدد طرح های استانی توسط صندوق با رویکرد تائید ، تغییر و یا رد میزان مبلغ تسهیلات.
9- دستور پرداخت تسهیلات بر اساس اعلام نظر مسئولین مربوطه توسط مدیر عامل صندوق.
10- تنظیم لیست اسامی و مشخصات فردی متقاضیان واجد شرایط با ذکر نوع طرح، استان محل طرح، نوع یا محل تسهیلات، میزان مبلغ تسهیلات توسط کارشناسان صندوق
11- ارسال لیست تنظیم شده به بانک عامل طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری از زمان دریافت نامه استان.
12- ارسال رو نوشتی از لیست معرفی شده به استان مربوطه جهت اطلاع رسانی به متقاضیان به منظور مراجعه به شعبه شهرستان بانک عامل ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت رو نوشت.
13- متقاضی بایستی ظرف مدت زمان یک هفته کاری به بانک مراجعه نماید. در غیر اینصورت معرفی نامه باطل و در صورت درخواست متقاضی می بایست مجدداً مراحل فوق را طی نماید.
14- درصورتیکه متقاضی به هر دلیل از دریافت تسهیلات انصراف نماید میبایست نسبت به اعلام مکتوب آن اقدام و بنیاد استان در اسرع وقت آن را به صندوق ارسال نماید.ضمناً تصویری از فرم مذکور در پرونده مربوطه، نزد بنیاد استان نگهداری می شود.( فرم شماره 8 )
15- بانک می بایست در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارشی کامل از تسهیلات پرداخت شده به ایثارگران، میزان بازپرداخت اقساط و همچنین مبلغ و تعداد اقساط معوق به صندوق و بنیاد استان اقدام نماید.
16- ثبت اقدامات انجام شده در سامانه سجایا و حذف متقاضی از لیست بیکاران توسط بنیاد استان
ب: پرداخت وام وجوه اداره شده به کارفرما به منظور جذب ایثارگران :
طبق مفاد بخشنامه شماره 1197/3/400 مورخ 27/6/95 نماینده محترم ولی فقیه و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سایر مراحل اقدام می گردد .
8- سرانه تسهیلات وام اشتغال:
سقف سرانه تسهیلات وام اشتغال از محل وجوه اداره شده هر ساله توسط شورایعالی اشتغال تعیین و بصورت مصوبه به دستگاههای اجرایی و حمایتی ابلاغ می گردد که ملاک عمل پرداخت از طریق صندوق نیز
ابلاغیه های مذکور می باشد.
9- طول دوره بازپرداخت اقساط و اجرای طرح:
الف: طول دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات وام اشتغال وفق مصوبه شورایعالی اشتغال حداکثر بمدت 7 سال
(84 ماه) به انضمام شش ماه دوره تنفسی جمعاً 90 ماه می باشد.
ب: مدت اجرای طرح وام برای استخدام حداقل بمدت 7 سال ( 84 ماه ) و حداقل تا پایان دوره اقساط
می باشد.
تبصره : مدت بازپرداخت اقساط براساس شرایط تفاهم نامه با بانک عامل قابل تغییر است .

10- تذکرات:
• تسهیلات به افرادیکه دارای چک برگشتی می باشند یا در سیستم بانکی دارای اقساط معوق هستند تعلق نمی گیرد .
• معرفی متقاضیان از سوی هر سازمان، نهاد و یا مقامی نافی شرایط و ضوابط صندوق نبوده و معرفی شدگان می بایست واجد شرایط، ضوابط و دستورالعمل های صندوق باشند
• دریافت استعلام بیمه ای فرد متقاضی اجرای طرح خود اشتغالی به منظور احراز شرایط بیکاری و نیز استعلام از بیمه و سازمان امور مالیاتی جهت مشخص شدن خوش حسابی این افراد ضروری است.
• اخذ استعلام از سیستم بانکی برای فرد متقاضی اجرای طرح خوداشتغالی به منظور مشخص شدن چک برگشتی و اقساط معوق با هماهنگی بانک عامل طرف قرارداد الزامی است، درخواست اخذ تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی و یا اقساط معوق در سیستم بانکی باشند قابل بررسی نمی باشد.
• تسهیلات وجوه اداره شده می تواند حسب طرح و شرایط در یک یا چند مرحله پرداخت گردد. بدیهی است پرداخت هر مرحله منوط به انجام تعهدات تعیین شده و پیشرفت طرح برای مجری طرح نسبت به مرحله قبلی می باشد.
• زنان سرپرست خانوار متقاضی اخذ تسهیلات در بین ایثارگران همطرازدر همان اولویت، در اولویت می باشند.
• ایثارگران واجد شرایط که سن شان بین 45 سال تا 55 سال می باشد پس از طرح و تائید کمیسیون موارد خاص اشتغال استان می توانند از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند گردند .
11- استنادات قوانین و مقررات مورد عمل:
الف: ماده 32 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ب: ماده 55 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29/8/84 مجلس شورای اسلامی
ج: اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
د: مصوبات شورای عالی اشتغال