حوزه سند
تعاون - اداره کل تسهیلات
نوع سند
قوانین
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت تعاون-اداره کل تسهیلات رفاهی

عنوان
معافیت از خدمت نظام وظیفه
متن
باستناد قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی ( ماده 45 ) ، نحوه رسیدگی به معافیتهای مندرج در ماده 45 قانون صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی به شماره 538/1/2-23 مورخ30/2/1391 ، مقررات اعطای امیتازات ویژه به ایثارگران (جانبازان قطع نخاعی) صادره از ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 73/14/201/م/4/ن مورخ19/8/1390 و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 18/14/201/م/4/ن مورخ 13/3/92
1- کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثرها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
2- به ازای هر شهید یا آزاده با حداقل 24 ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل 25% جانبازی فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.
3- به ازای هر24ماه آزادگی ، 25%جانبازی یک نفراز فرزندان آزادگان و جانبازان معاف می گردند. در مورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شود.
توجه : به موجب ابلاغیه شماره 8/5/210/م/4/ن مورخ 16/2/92 ستاد کل نیرهای مسلح تلفیق باقیمانده سوابق جبهه ، جانبازی و آزادگی ایثارگران به منظور بهره مندی فرزند دیگر آنان از معافیت بلامانع اعلام شده است.
4- کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل 10% جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
5- یک فرزندخوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.
6- مشمولانی که با جانبازان اناث دارای 25% جانبازی و بالاتر ازدواج کنند بصورت موقت از خدمت معاف می شوند و پس ازگذشت 5 سال معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می گردد
7-- معافیت داماد ( همسر فرزند) یا یکی از اقوام درجه یک جانباز و همسر جانباز قطع نخاعی فاقد فرزند ذکور سالم
ضمنماً مشمولین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت سازمان وظیفه عمومی ، آیکون قوانین و مقررات بخش سایر معافیتها(معافیت ایثارگران)مراجعه نمایند