تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
فرهنگی - اداره کل هنری
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی-اداره کل هنری- اداره هنرهای نمایشی

عنوان
فرم گزارش عملکرد فعالیت های هنرهای نمایشی
متن
فایل پیوست
فایل ضمیمه