حوزه سند
فرهنگی - اداره کل هنری
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی -اداره کل هنری - اداره هنرهای نمایشی

عنوان
دستورالعمل آموزشها و جشنواره ها و مسابقات هنری و ادبی(تئاتر-سرود-هنرهای تجسمی-ادبی)
متن
دستور العمل جشنواره های
تئاتر ، سرود، هنرهای تجسمی و ادبی
((شاهد و ایثار گر ))

بسمه تعالی
جشنواره تئاتر ، سرود، هنرهای تجسمی و ادبی شاهد و ایثارگر سراسر کشور
مقدمه
توجه به علایق هنری جامعه ایثارگری و برنامه ریزی برای شناسایی، آموزش و معرفی هنرمندان شاهد و ایثارگر وظیفه ای است که بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. و اداره کل هنری بر آن است تا با ساماندهی فعالیتهای این حوزه و برنامه ریزی دقیق، به کمک همکاران دلسوز در سراسر کشور، گامی موثر در انجام مسئولیت محوله برداشته و بستر مناسب برای نیل به اهداف مورد نظر را فراهم آورد.
به همین منظور فعالیتهای اداره کل هنری ، در رشته های ادبی، سرود، هنرهای تجسمی و تئاتر، طراحی و اجرا می گردد مخاطبین:
1. خانواده شهید (پدر- مادر- همسر- فرزند)
2. خانواده جانباز ( جانباز - همسر – فرزند )
3. خانواده آزاده ( آزاده – همسر – فرزند )

تذکر 1 : در فعالیتهای انفرادی ( ادبی و هنرهای تجسمی ) خانواده جانبازان 25% به بالا اجازه حضور دارند.
تذکر 2 : در فعالیتهای گروهی (اعضاء گروه های تئاتر و سرود) باید 70% از خانواده شهدا و ایثارگران باشند و 30% می توانند افراد غیر جامعه هدف باشند .
تذکر3: تکمیل فرم درخواست پیوست برای کلیه رشته های هنری لازم و الزامی می باشد لذا کلیه هنرمندان متقاضی می بایست فرم مورد اشاره را با دقت تکمیل و ارسال نمایند
•تئاتر
الف ) جشنواره تئاتر
 مقطع سنی و رشته ها
جشنواره تئاتر در مقطع سنی آزاد برگزار می گردد .
رشته های مسابقات تئاتر عبارتند از :
بازیگری
کارگردانی
نویسندگی
طراحی صحنه
موسیقی
مواد تبلیغی ( پوستر – بروشور )
نمایش برگزیده
مراحل اجرا، مجری و وظایف مربوطه :
جشنواره در سه مرحله برگزار می شود
1 – مرحله شهرستان
در این مرحله از آثار گروه های شهرستانی توسط شورای کارشناسی استان بازبینی و نمایشها انتخاب خواهند شد .
وظایف بنیاد شهرستان : 1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ضبط و ارسال آثار به استان ( با کیفیت مطلوب )
3) تایید نسبت ایثارگر و غیر ایثارگر (فرم پیوست )
4) تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان (فرم پیوست) و ارائه
یک نسخه به بنیاد استان پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات
هنرمندان شهرستان
2 – مرحله استانی
وظایف بنیاد استان :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ابلاغ دستورالعمل به تمامی شهرستان ها و کانون های استان .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله شهرستان .
4) جمع آوری آثار از شهرستانها و دفاتر .
5) ارسال آثار جمع آوری شده به مرکز .
6) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان( پیوست) و ارائه
یک نسخه به ستاد مرکز پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان
استان .
3 – مرحله کشوری
این مرحله به شکل حضوری و توسط اداره کل هنری بنیاد شهید و امورایثارگران انجام خواهد شد .
وظایف اداره کل هنری :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) تهیه و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه های مربوطه .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله استانی .
4) جمع آوری آثار از استانها .
5) انتخاب آثار برتر و دعوت گروه های منتخب به جشنواره کشوری .
6) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان استانها ( پیوست) و ذخیره
سازی در بانک اطلاعات هنرمندان شاهد و ایثارگر .

 زمانبندی جشنواره تئاتر :
مرحله شهرستان( آماده سازی، ضبط و ارسال به استان ) تا 30 آذر ماه 94
مرحله استانی ( جمع آوری و ارسال به مرکز ) تا پایان دی ماه 94
بازبینی آثار، انتخاب و اعلام به استانهای مدعو تا 15 بهمن ماه 94
مرحله کشوری 22 اسفند ماه 94
• سرود
الف ) جشنواره سرود
 مقطع سنی و رشته ها
جشنواره سرود برای مقطع سنی دانش آموزی و فقط برای برادران برگزار می گردد .
رشته های مسابقات سرود عبارتند از :
 تکخوانی
 آهنگسازی
 مربیگری
 همخوانی ( گروه برتر )

 مراحل اجرا، مجری و وظایف مربوطه :
جشنواره در سه مرحله برگزار می شود
1 – مرحله شهرستان
در این مرحله آثارگروه یا گروه های شهرستان ضبط ( با کیفیت بالا) و به استان معرفی می گردند .
وظایف بنیاد شهرستان : 1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ضبط و ارسال آثار به استان ( با کیفیت مطلوب )
3) تایید نسبت ایثارگر و غیر ایثارگر (پیوست)
4) تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان (فرم پیوست) و ارائه
یک نسخه به بنیاد استان پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات
هنرمندان شهرستان
2 – مرحله استانی
این مرحله به شکل غیر حضوری و توسط اداره کل هنری بنیاد شهید و امورایثارگران استان انجام خواهد شد .
وظایف بنیاد استان :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ابلاغ دستورالعمل به تمامی شهرستان ها و کانون های استان .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله شهرستان .
4) جمع آوری آثار از شهرستانها و دفاتر .
5) ارسال آثار جمع آوری شده به مرکز .
6) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان( پیوست) و ارائه
یک نسخه به ستاد مرکز پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان
استان .
3 – مرحله کشوری
این مرحله به شکل حضوری و توسط اداره کل هنری بنیاد شهید و امورایثارگران انجام خواهد شد .
وظایف اداره کل هنری :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) تهیه و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه های مربوطه .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله استانی .
4) جمع آوری آثار از استانها .
5) انتخاب آثار برتر و دعوت گروه های منتخب به جشنواره کشوری .
6) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان استانها ( پیوست) و ذخیره
سازی در بانک اطلاعات هنرمندان شاهد و ایثارگر .
 زمانبندی جشنواره سرود :
مرحله شهرستان( آماده سازی، ضبط و ارسال به استان )
مرحله استانی ( جمع آوری و ارسال به مرکز )
بازبینی آثار، انتخاب و اعلام به استانهای مدعو
مرحله کشوری

شرایط و ضوابط تشکیل گروه های تئاتر و سرود شاهد و ایثارگر
1- اعضاء گروه های تئاتر و سرود باید 70% از خانواده شهدا و ایثارگران باشند و 30% می توانند افراد غیر جامعه هدف باشند.
2-گروه های سرودی که تمام اجرا کنندگان آن جامعه هدف و گروه های تئاتری که تمام بازیگران آن جامعه هدف باشند در اولویت می باشند.
3- اعضاء هر گروه باید ترکیبی از همان گروه سنی تعریف شده باشند.
4- مربیان سرود و کارگردانان گروه ها ی تئاتر باید افرادی متعهد و متخصص با حداقل 5 سال سابقه فعالیت هنری در رشته فوق و یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های موسیقی یا تئاتر باشند.
5-گروه ها در انتخاب متن نمایشی آزاد می باشند. اما متن های انتخابی باید دارای مضامین ارزشی بوده و حتی المقدور از انتخاب متن های خارجی پرهیز شود، مگر متنی که بار ارزشی داشته و دارای ویژگی بارزی باشد.
6- بخش سرود مختص آقایان در مقاطع مختلف ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و آزاد می باشد.
7- گروه های نمایشی در انتخاب متون نمایشی آزاد بوده و متون خارجی انتخاب شده حتماً قبل از آغاز فعالیت گروه با ذکر دلیل انتخاب از سوی کارگردان برای کسب تأییدیه به شورای کارشناسی تئاتر مرکز ارسال شود.
8- بازبینی و انتخاب نهایی گروهای تئاتر و سرود، توسط کارشناسان اعزامی از مرکز در استان صورت می گیرد.
9- زمانبندی اعلام شده به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

فرم معرفی اعضاء گروه های تئاتر و سرود
ردیف نام و نام خانوادگی نسبت ایثار گری شماره پرونده سمت سابقه حضور در جشنواره شاهد آدرس تلفن تماسفرم مخصوص گروه های تئاتر و سرود

محل امضاء (کارگردان یا سرپرست گروه سرود)
• هنرهای تجسمی
الف ) جشنواره هنرهای تجسمی
 مقطع سنی و رشته ها
جشنواره به تفکیک در دو مقطع سنی و دو جنسیت برگزار خواهد شد:
1- دانش آموزی دختران
پسران
در این مقطع، مسابقات در پنج رشته با هفت گرایش برگزار می گردد:

1- خوشنویسی نستعلیق
شکسته نستعلیق

2- نقاشی مداد رنگی و پاستل
رنگ روغن

3-کاریکاتور
4- عکاسی
5- طراحی

2- دانشجویی دختران
پسران
در این مقطع، مسابقات در شش رشته با یازده گرایش برگزار می گردد :
 گرافیک (طراحی پوستر)
 نگارگری تذهیب
مینیاتور

 خوشنویسی نستعلیق
شکسته نستعلیق
نسخ و ثلث

 نقاشی مداد رنگی و پاستل
رنگ روغن
آبرنگ و گواش
 کاریکاتور
 عکاسی
 مراحل اجرا، مجری و وظایف مربوطه :
جشنواره در سه مرحله برگزار می شود و منتخبین هر مرحله به مرحله بعد راه می یابند
1 – مرحله شهرستان
این مرحله به شکل غیر حضوری و توسط بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان یا دفاتر بنیاد انجام خواهد شد.
وظایف بنیاد شهرستان :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) جمع آوری آثار
3) نظارت بر تکمیل فرم شناسنامه اثر ( پیوست)
4) تایید اینکه اثر مربوط به ارائه دهنده است
5) اسکن یا عکاسی از آثار و ارائه فایلها در ابعاد A4 و فرمت JPG به استان
6) تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان (فرم پیوست) و ارائه یک نسخه به بنیاد استان پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان
2 – مرحله استانی
این مرحله به شکل غیر حضوری و توسط بنیاد شهید و امورایثارگران استان انجام خواهد شد ..
وظایف بنیاد استان :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ابلاغ دستورالعمل به تمامی شهرستان ها و کانون های استان .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله شهرستان .
4) جمع آوری آثار از شهرستانها و دفاتر .
5) بررسی و انتخاب آثار برتر به تفکیک رشته و مقطع و معرفی به مرکز .
6) ارائه فایلهای PDF آثار منتخب به ستاد مرکز .
7) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان( پیوست) و ارائه
یک نسخه به ستاد مرکز پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان استان.
3 – مرحله کشوری
این مرحله به شکل حضوری و توسط اداره کل هنری بنیاد شهید و امورایثارگران انجام خواهد شد .
وظایف اداره کل فرهنگی و هنری :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) تهیه و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه های مربوطه .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله استانی .
4) جمع آوری آثار از استانها .
5) بررسی و انتخاب آثار برتر به تفکیک رشته و مقطع و دعوت از منتخبین
6) برگزاری جشنواره کشوری .
7) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان استانها ( پیوست) و ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان شاهد و ایثارگر .

 ضوابط جشنواره :
1. شرکت کنندگان در جشنواره هنرهای تجسمی نباید جزو پیشتازان باشند.
2. هر شرکت کننده می تواند در چند رشته آثار ارائه نماید اما تنها در یک رشته از مسابقات پذیرفته خواهد شد .
3. موضوع آثار آزاد است اما آثار با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت برخوردارند .


 زمانبندی جشنواره هنرهای تجسمی:

مرحله شهرستان
مرحله استانی
انتخاب آثار برتر و دعوت به جشنواره کشوری
مرحله کشوری
• ادبی
الف ) جشنواره ادبی
 مقطع سنی و رشته ها
جشنواره به تفکیک در دو مقطع سنی و دو جنسیت برگزار خواهد شد.
1- دانش آموزی دختران
پسران
2- دانشجویی دختران
پسران
مسابقات در دو رشته برگزار می گردد:
 شعر
 داستان
 مراحل اجرا، مجری و وظایف مربوطه :
جشنواره در سه مرحله برگزار می شود و منتخبین هر مرحله به مرحله بعد راه می یابند
1 – مرحله شهرستان
این مرحله به شکل غیر حضوری و توسط بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان یا دفاتر بنیاد انجام خواهد شد.
وظایف بنیاد شهرستان : 1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) جمع آوری آثار
3) نظارت بر تکمیل فرم شناسنامه اثر
4) تایید اینکه اثر مربوط به ارائه دهنده است
5) اسکن یا تایپ آثار و ارائه فایلهای PDF به استان
6) تکمیل فرم بانک اطلاعات هنرمندان (فرم پیوست) و ارائه
یک نسخه به بنیاد استان پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات
هنرمندان شهرستان
2 – مرحله استانی
این مرحله به شکل غیر حضوری و توسط بنیاد شهید و امورایثارگران استان انجام خواهد شد ..
وظایف بنیاد استان : 1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) ابلاغ دستورالعمل به تمامی شهرستان ها و کانون های استان .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله شهرستان .
4) جمع آوری آثار از شهرستانها و دفاتر .
5) ارائه فایلهای PDF آثار منتخب به ستاد مرکز .
6) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان( پیوست) و ارائه
یک نسخه به ستاد مرکز پس از ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان استان.
3 – مرحله کشوری
این مرحله به شکل حضوری و توسط اداره کل هنری بنیاد شهید و امورایثارگران انجام خواهد شد .
وظایف اداره کل هنری :
1) اطلاع رسانی به جامعه هدف بااستفاده از کلیه امکانات موجود .
2) تهیه و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه های مربوطه .
3) نظارت بر حسن انجام مرحله استانی .
4) جمع آوری آثار از استانها .
5) بررسی و انتخاب آثار برتر به تفکیک رشته و مقطع و دعوت از منتخبین
6) برگزاری جشنواره کشوری .
7) جمع آوری فرم بانک اطلاعات هنرمندان استانها ( پیوست) و ذخیره سازی در بانک اطلاعات هنرمندان شاهد و ایثارگر .

 ضوابط جشنواره :
1. شرکت کنندگان در جشنواره ادبی نباید جزو پیشتازان باشند.
2. هر یک از داوطلبان فقط مجاز به شرکت در یک رشته می باشند.
3. موضوع آثار آزاد است اما آثار با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت برخوردارند .

 زمانبندی جشنواره ادبی :
مرحله شهرستان
مرحله استانی
انتخاب آثار برتر و دعوت به جشنواره کشوری
مرحله کشوری
( پیوست )

فرم شناسنامه آثار
جشنواره هنرهای تجسمی شاهد و ایثارگر
نام : نام خانوادگی :
نام پدر : کد ملی :
تلفن همراه : نسبت ایثارگری :
استان : شهرستان :
نام اثر :
رشته : گرایش :
مقطع : دانش آموزی دانشجویی
محل امضاء


فرم شناسنامه آثار
جشنواره ادبی شاهد و ایثارگر
نام : نام خانوادگی :
نام پدر : کد ملی :
تلفن همراه : نسبت ایثارگری :
استان : شهرستان :
نام اثر :
گرایش : شعر داستان
مقطع : دانش آموزی دانشجویی

محل امضاء


((فرم درخواست))

بسمه تعالی
اینجانب.............................. فرزند............... از استان.....................دارای کد ملی شماره....................... و مشخصه ایثار گری ................با تکمیل این فرم آمادگی خود را برای شرکت در جشنواره هنری و ادبی شاهد و ایثار گر(........) دربخش.............. اعلام داشته وکلیه شرایط و مقررات جشنواره را قبول می کنم.
تلفن تماس:...............
تاریخ
امضاء