تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
حوزه سند
فرهنگی - اداره کل هنری
نوع سند
دستورالعمل ها
فیلترها
شهید
جانباز
آزاده
والدین شهید
فرزند شهید
فرزندان جانباز بالای 25%
فرزند جانبازان زیر 25%
خواهر و برادر شهید
همسر شهید
فرزند آزاده بالای 25%
مرجع صدور
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی-اداره کل هنری- اداره هنرهای نمایشی

عنوان
دستورالعمل هنرهای نمایشی
متن
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

اداره کل هنری
اداره هنرهای نمایشی


دستورالعمل فعالیت های نمایشی
دستورالعمل فعالیت های نمایشی در سال........ :

اداره کل هنری با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پرداختن به این مضامین ارزشمند با استفاده از زبان گویا و والای هنر (به خصوص هنر نمایش) بدینوسیله شرح فعالیتهای هنرهای نمایشی را به شرح ذیل تقدیم می دارد.
1- همکاری و مشارکت با مراکز هنرهای نمایشی در استان اعم از ارشاد اسلامی ، حوزه هنری ، بنیاد حفظ آثار و ارزشها و ... بمنظور استفاده از فرصتها و امکانات موجود نمایشی در جهت توسعه و تداوم فعالیتهای نمایشی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت.
2- حمایت ، پشتیبانی و انعقاد قرارداد با گروههای نمایشی جهت انجام فعالیت نمایشهای صحنه ای ،
تهیه و اجرای نمایش بمنظور شرکت در جشنواره های معتبر و یا اجراهای عمومی با مضامین ، مفاهیم و ارزشهای فرهنگ ایثار و شهادت. (توضیح اینکه متون نمایشی که برای اجرای نمایش انتخاب می گردد می بایست قبل از عقد قرارداد و اجرای آن در استانها به تأئید اداره کل هنری"ستاد مرکز"مرکز برسد.)
3- با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جهت مخاطبین کودک و نوجوان تولید و اجرای این آثار از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد.
4- انتخاب آثار و متون نمایشی ، تولید و اجرای آثار لزوماً می بایست از کیفیت بالایی برخوردار باشد لذا جهت تحقق این امر توصیه می گردد از هنرمندان برجسته و باسابقه استان در این خصوص استفاده گردد.
5- برگزاری همایش هنرمندان و کارگاههای آموزشی ، شناسایی هنرمندان شاخص استان در حوزۀ هنرهای نمایشی اعم از نویسنده ، کارگردان ، مترجم بمنظور حمایت ، تشویق و جلب همکاری بیشتر
در زمینه هنرهای نمایشی و برگزاری جلسات هر سه ماه یکبار با حضور هنرمندان شاخص تئاتر ، مسئولین انجمنهای نمایشی و کارشناسان هنری ارشاد استان و سایر ارگانهای ذیربط در رابطه با برنامه ریزی فعالیتها و امورات محوله و ارسال صورتجلسات به ستاد مرکز. (توضیح اینکه برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی می بایست با اخذ مجوز از مرکز انجام پذیرد).
6- نظارت مستمر و بازدید از تمرینات گروه نمایشی و اطلاع از روند فعالیت گروه در مراحل مختلف کار.
7- تشکیل شناسنامه گروه اجرایی بمنظور نگهداری در سوابق فعالیتهای نمایشی.
8- نظر به تأثیر و برآیند مهم تبلیغات در آثار نمایشی و اهمیت ویژه ای که این امر در تولید و اجرای آثار نمایشی با خود دارد کلیه امور تبلیغاتی شامل چاپ و توزیع پوستر ، بروشور ، تیزر تلویزیونی ، استند و بیلبورد به عهده بنیاد شهید و امورایثارگران استان بوده و می بایست در این امر توجه
ویژه ای لحاظ گردد.
9- برگزاری مشارکت در هرگونه جشنواره های استانی ، منطقه ای و سراسری تنها با اخذ مجوز رسمی ستاد مرکزانجام پذیر خواهد بود. لذا ادارات کل بنیاد استانها می بایست قبل از انجام هرگونه فعالیت در این زمینه با ستاد مرکز مکاتبه و مجوز لازم را اخذ نمایند
10- مشارکت در امر برگزاری جشنواره های تئاتر که توسط سایر ارگانها در استان برگزار می گردد با بررسی و ارائه مجوز از ستاد مرکز به منظور شناسایی ، انتخاب و تشویق هنرمندان و آندسته از گروههای نمایشی که در آثارشان توجه ویژه ای به مضامین و مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت
داشته اند.
11- در صورت پذیرفته شدن گروههای نمایشی استانها در جشنواره های مختلف مبلغی طبق نظر شورای کارشناسی امور هنری مرکز به عنوان کمک هزینه ایاب و ذهاب به گروه نمایشی پرداخت خواهد شد.
12- همکاری و مشارکت با صدا و سیمای استان در جهت تولید تله تئاتر با مضامین فرهنگ ایثار و شهادت با اخذ مجوز از ستاد مرکز.
13- سفارش نگارش متون نمایشی و اجرای کلیه آثار نمایشی صحنه ایی و خیابانی و ... تنها در صورت ارائه طرح اولیه و تأیید نهایی آن توسط ستاد مرکز انجام پذیر خواهد بود.
14- از صرف هزینه اعتبارات نمایشی در ارتباط با میان پرده های نمایشی به ویژه جُنگها و جشنها ، یادواره ها و برنامه های ترکیبی خودداری گردد. در این خصوص مدیران کل استانها موظف به نظارت و رعایت موضوع می باشند.
15- بنیاد استانها می بایست در ابتدای هر سال نسبت به شورای تخصصی امور هنری ایثار و شهادت در استان اقدام نمایند.این شورا متشکل از 5 عضو و دو کارشناس مدعو خبره در زمینه هنری مورد نیاز می باشند.پنج عضواصلی توسط مدیران کل استانها به مدت یک سال انتخاب شده وریاست شورا را مدیر کل بنیاد شهید هر استان به عهده خواهد داشت( این شورا در رابطه با کلیه امور هنری مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در هر استان اعلام نظر می نمایند).
16- ادارات کل استانها می بایست گزارش تشکیل جلسات شورای کارشناسی را به صورت مستمر به اداره کل هنری اعلام نمایند.
17- حق الزحمه شورای تخصصی هنری ایثار و شهادت از محل بودجه هنری استان قابل پرداخت می باشد.
18- چنانچه در انجام امور محوله حوزه تخصصی موردی در قالب دستورالعمل ذکر نشده باشد در صورت استعلام کتبی جوابیه اداره کل ملاک عمل خواهد بود.
19- گزارش عملکرد و روند فعالیتهای نمایشی استان می بایست در قالب فرم پیوست طی مراحل
سه ماهه ، شش ماهه و سالانه بهمراه (عکس ، فیلم ، پوستر و بروشور) به مرکز ارسال گردد در غیر این صورت انجام فعالیتها جزء عملکرد استان محسوب نخواهد شد./ل