تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام دبیرخانه کمیسیون ماده16
شهر تهران
نام مسئول مرکز
سمت مسئول مرکز دبیر کمیسیون ماده 16
تلفن 88802497
دورنگار 02188903786
کد پستی 1598679111
آدرس خیابان استاد نجات الهی (ویلا)-کوچه چهارم