تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام خبرگزاری حیات
شهر تهران
نام مسئول مرکز اسفندیاری
سمت مسئول مرکز مدیر کل روابط عمومی
تلفن 88939460
دورنگار 88809402
کد پستی 145270008
آدرس خیابان حافظ نرسیده به پل کاج کوچه حیات