تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
شهر تهران
نام مسئول مرکز سروش
سمت مسئول مرکز رییس پژوهشکده
تلفن 22277035
دورنگار 23992094
کد پستی 1985946531
آدرس بزرگراه چمران خ تابناک خ مقدس اردبیلی خ فرخ پلاک 15