تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام پارکینگ طالقانی
شهر تهران
نام مسئول مرکز بوستان احمدی
سمت مسئول مرکز مدیر کل پشتیبانی
تلفن
دورنگار
کد پستی
آدرس خیابان طالقانی بین حافظ و ولی عصر نبش کوچه غفارزاده