تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام بیمه و بازنشستگی کارکنان
شهر تهران
نام مسئول مرکز ریاحی کیا
سمت مسئول مرکز مدیر کل توسعه منابع انسانی
تلفن 889324536
دورنگار 88916535
کد پستی 1593647711
آدرس خیابان طالقانی بین حافظ و ولی عصر کوچه مسعود