تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام مرکز مقاومت بسیج
شهر تهران
نام مسئول مرکز خزایی
سمت مسئول مرکز فرمانده پایگاه بسیج بنیاد
تلفن 88940664
دورنگار
کد پستی 1593647711
آدرس خیابان طالقانی جنب هتل انقلاب