تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام مرکز مطالعات اشتغال و کارآفرینی
شهر تهران
نام مسئول مرکز
سمت مسئول مرکز رییس مرکز
تلفن 88947017
دورنگار 88944777
کد پستی 1137834664
آدرس خیابان وحدت اسلامی جامی