تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر
شهر تهران
نام مسئول مرکز
سمت مسئول مرکز سرپرست مرکز نخبگان شاهد و ایثارگر
تلفن 88963133
دورنگار
کد پستی 1417713571
آدرس خیابان طالقانی نبش وصال