تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام ستاد مرکز(ساختمان سینا)
شهر تهران
نام مسئول مرکز موذنی
سمت مسئول مرکز معاون فرهنگی
تلفن 88943762
دورنگار 88936078
کد پستی 1593647613
آدرس خیابان طالقانی بین حافظ و ولی عصر