تماس با ما: 1616
بازگشت به سایت ایثار Header image
نام ستاد مرکز(ساختمان سعید)
شهر تهران
نام مسئول مرکز شادآلویی
سمت مسئول مرکز معاون عمران و مسکن
تلفن 88939261
دورنگار 88939261
کد پستی 1593647711
آدرس خیابان طالقانی بین حافظ و ولی عصر کوچه مسعود